บริษัท ไทยเมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
โทร 080-480-1040, 090-225-8447
  • th

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

CURRICULUM VITAE FOR ENGINEERING TEAM

Position : ผู้ชำนาญการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

Name : Mr. Praphon Chooprasert | นายประพนธ์ ชูประเสริฐ

EDUCATIONAL HISTORY :

Institution : Khon Khaen University

Major Subject : B.Eng. (Mechanical Engineering)

Institution : Siam University

Major Subject : B.Ind.Tech. (Electrical Engineering)

Institution : Rajamankala Institute of Technology University Thanyaburi

Major Subject : M.Eng. (Mechanical Engineering)

PROFESSIONAL EXPERIENCE :

( 1 ) Steam Generator ; Water tube & Fire tube. ( Diesel, Heavy oil & Solid fuel.)

( 2 ) Steam Turbine.

( 3 ) Handling system ; ChainConveyer, Belt &BucketConveyer

( 4 ) Oil Cooler & Air Cooler

( 5 ) Heater & Heat Exchanger.

( 6 ) Rotary & Reciprocating Air Compressor.

( 7 ) Cooling system ; Cooling Tower

( 8 ) All Types of Pumps, Valve, Damper & Gear Box.

( 9 ) Fire Fighting system.

( 10 ) Piping system

( 11 ) Water Treatment Plant

( 12 ) Sugar Cane Mill

( 13 ) Cane Preparation

( 14) Over Head Crane

LICENCE :

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ระดับวุฒิวิศวกร วก.898

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ระดับภาคีพิเศษวิศวกร พฟก.615

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับภาคีวิศวกร ภส.705

- ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำ

- ใบอนุญาตอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ

- ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 

CURRICULUM VITAE

Position : ผู้ช่วยผู้ชำนาญการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

Name : Mr.Saksiwat Sridabut | นายศักดิ์ศิวัตม์ ศรีดาบุตร

EDUCATIONAL HISTORY :

Institution: MahasarakhamUniversity

Major Subject :M.Eng.(Energy EngineeringTechnology)

PROFESSIONAL EXPERIENCE :

( 1 ) Energy Audit

( 2 ) Energy Analysis

( 3 ) Design of Heat recovery equipment

( 4 ) Fabrication & Installation for Biomass Boiler

( 5 ) Heat Exchanger.

LICENCE :

- ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน


CURRICULUM VITAE

Position : ผู้ช่วยผู้ชำนาญการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

Name : Miss Jitrada Meprom | นส.จิตรลดา มีพรหม

EDUCATIONAL HISTORY :

Institution: RamkhamheangUniversity

Major Subject : MBA.(Business Administration)

PROFESSIONAL EXPERIENCE :

( 1 ) Energy Audit

( 2 ) Energy Analysis

LICENCE :

- ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน